Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for alle TRETOEN AS sine nettsider og selskapets interne lagring og håndtering av data.

TRETOEN AS (heretter 321) er et konsulentselskap som leverer IT-tjenester. Selskapets organisasjonsnummer er 922 425 620. Vår forretningsadresse er Strandgata 31, 2317 Hamar. 321 er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne erklæringen.

Våre nettsider

321 benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å måle trafikken til sidene våre. Trafikken lagres i Google Analytics anonymisert, og vi kan ikke bruke opplysningene til å identifisere enkeltpersoner.

Kundedata

321 lagrer i utgangspunktet ikke data på vegne av sine kunder. Alle disse data lagres i kundens systemer, og er underlagt egne avtaler mellom 321 og kundene. Kundedata kan lagres unntaksvis på 321 sine systemer, dette skjer i dialog med hver enkelt kunde.

Unntaket er denne type data:

  • Tilbud og avtaler mellom 321 og våre kunder.

Alle data tilknyttet kunde er lagret med tilgang kun for de som er spesifisert som kontaktpersoner i avtale med kunden eller ledelse/salg i 321.

Formål med å lagre denne type informasjon er for å kunne yte avtalt og tilstrekkelig tjeneste til våre kunder.

Data blir lagret i hele avtalens varighet, og blir slettet i dialog med kunde etter avtalen opphører eller i henhold til inngått Databehandleravtale med hver kunde. Kunde kan når som helst be om innsyn av lagrede data og eventuell sletting. Unntaket er informasjon som er lovpålagt oppbevart, for eksempel avtaler og regnskapsinformasjon.

Jobbsøkere

Informasjon som e-post, navn, adresser, mobilnummer, referanser, cv, jobbsøknad, attester, og lignende blir lagret og gjort tilgjengelig for ansatte i 321 som jobber med rekruttering. Denne informasjonen blir hentet fra jobbsøker-portaler som Finn.no, LinkedIN, o.l. Personen det omhandler oppgir selv denne informasjonen.

Formålet er å behandle søknader på en god måte.

Data knyttet til jobbsøkere blir lagret inntil 12 måneder for å kunne avdekke samme søkere og tidligere prosess på nytt, og for å kunne kontakte tidligere søkere på nytt om det åpnes for en mulighet til tross for tidligere avslag.

Jobbsøkere kan når som helst kontakte 321 for å be om innsyn eller sletting av lagrede data (jobbsøknad). Informasjon som deles med 321 deles ikke med utenforstående.

Samtykke til oppbevaring av data gis ved å sende inn søknad til 321 enten direkte eller via rekrutteringsportaler vi benytter.

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be om informasjon, innsyn, sletting og endring av hva vi lagrer.

Hvis du mener vi behandler personopplysninger i strid med lovverket har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette vil vi gjerne du kontakter oss slik at vi kan besvare spørsmål og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer

Vi vil ha behov for å oppdatere denne erklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring www.321.no.

Kontaktinformasjon

321 kan kontaktes på post@321.no.

Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert 4. juli 2022.